Start biegu

golancz3.jpg
Bieg baner.jpg
golancz1.jpg
golancz2.jpg

Regulamin

V Jubileuszowy Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej

Dystans 10km zaliczany do Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego 2024

I. ORGANIZATOR

1) „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

II. WSPÓŁORGANIZATOR

1) Miasto i Gmina Gołańcz ul. dr. Piotra Kowalika 2 62 - 130 Gołańcz

2) Gołaniecki Ośrodek Kultury ul. dr. Piotra Kowalika 2 62 - 130 Gołańcz

III. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja Miasta i Gminy Gołańcz.

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2024 na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy.

2. Dystanse:

a) V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej

-  bieg 10km od 16 roku życia (2008 i starsi) - bieg 10km zaliczany do Cyklu Biegów Powstania Wielkopolskiego 2023

- bieg 5km od 16 roku życia (2008 i starsi)

- marsz NW 5km od 16 roku życia (2008 i starsi)

b) III Mały Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej

 • 200m (dziewczynki w wieku 6 lat i młodsze) - rocznik 2018 i młodsi
 • 200m (chłopcy w wieku 6 lat i młodsze) - rocznik 2018 i młodsze
 • 600m (dziewczynki w wieku 7-9 lat) - roczniki 2015-2016-2017
 • 600m (chłopcy w wieku 7-9 lat) - roczniki 2015-2016-2017
 • 800m (dziewczynki w wieku 10-12 lat) - rocznik 2012-2013-2014
 • 800m (chłopcy w wieku 10-12 lat) - rocznik 2012-2013-2014
 • 1600m (dziewczynki w wieku 13-15 lat) - rocznik 2009-2010-2011
 • 1600m (chłopcy w wieku 13-15 lat) - rocznik 2009-2010-2011

c) Cykl Biegów Powstania Wielkopolskiego 2024, który tworzą poniższe imprezy:

 • V Bieg Powstańczy w Wijewie 11.02.2024 r. dystans 10km
 • V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej 29.06.2024 r. dystans 10km
 • XLV Bieg Powstańczy 10 Dziesiątka Lwówecka 5.10.2024 r. dystans 10km
 • VI Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich 22.12.2024 r. dystans 12km

Regulamin Cykl Biegów Powstania Wielkopolskiego - kliknij aby zobaczyć

3. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy.

4. Start nastąpi o godzinie:

- biegi dla dzieci od 16:30

-  bieg 10km 18:00

- bieg 5km 18:00

- marsz NW 5km 18:05

5. Trasa:

a) V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej - prowadzić będzie drogą asfaltową w przypadku biegu na 10km (60% asfalt, 40% drogi utwardzone), dystans 5km (50% asfalt, 50% drogi utwardzone) . Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr

b) III Mały Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej - bieżnia tartanowa stadionu

V. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu 5 i 10km oraz marszu NW jest ograniczona do 700 osób, biegi dzieci 200 uczestników.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2024. Kolejne zgłoszenia będą możliwe w biurze zawodów pod warunkiem dostępnych miejsc w/w limitu. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 28 czerwca 2024 w godzinach 18:00-20:00 oraz 29 czerwca 2024 w godz.15:00-17:15.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu.

VII. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu 10km mają osoby, rocznika 2008 i starsze, biegu 5km oraz marszu NW mają osoby rocznika 2008 i starsze.

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. W pakiecie startowym biegu znajduje się numer startowy zintegrowany z chipem, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Zabrania się modyfikacji chipa przyklejonego do numeru startowego co może spowodować brak odczytu z mety.

6. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

7. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.

8. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VIII. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w imprezie wynosi:

a) dystans bieg 5 i 10km, marsz nordic walking 5km

- pakiet A - pakiet podstawowy

 • pierwsze 100 zgłoszeń - 45 zł
 • do 29 lutego 2024 - 50 zł
 • od 1 marca do 31 marca 2024 - 55 zł
 • od 1 kwietnia do  31 maja 2024 - 60 zł
 • od 1 czerwca do 23 czerwca 2024 - 65 zł
 • w biurze zawodów 28-29 czerwca 2024 - 80 zł (w przypadku wolnych miejsc)

- pakiet B rozszerzony grawer = laserowy grawer medalu (imię + wynik) 20 zł + Pakiet A (zamówienie możliwe do 23 czerwca 2024)

           b) biegi dla dzieci

- pakiet A - pakiet podstawowy

 • do 23 czerwca 2024 – 15 zł
 • w biurze zawodów 28-29 czerwca 2024 – 25 zł (w przypadku wolnych miejsc)

- pakiet B rozszerzony grawer = laserowy grawer medalu (imię + wynik) 20 zł + Pakiet A (zamówienie możliwe do 23 czerwca 2024)

Zapisy elektroniczne kończymy 23 czerwca 2024 o godzinie 23:59 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

3. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Tpay.com. Do 23 czerwca 2024 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Koszt prowizji bankowych za płatności pokrywa zawodnik.

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegu będą uzyskane wyniki:

 • bieg 5 km i 10km -  klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 • biegi dzieci - klasyfikacja odbywa się na podstawie czasu brutto (od strzału startera).
 • marsz NW 5km - klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasu netto.

W biegu głównym 10km prowadzona będzie klasyfikacja  Open (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn) oraz kategoriach wiekowych (3 pierwsze miejsca) kobiet K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 lat i starsze) i mężczyzn M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70-79 lat), M80 (80 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W biegu dodatkowym 5 km prowadzona będzie klasyfikacja  Open (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn)

     Klasyfikacja drużynowa na dystansie 5 i 10km oraz w Marszu Nordic Walking 5km - w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet) - 3 najlepsze drużyny (wyniki liczone według czasu netto)

     Klasyfikacja drużynowa - najliczniejsza drużyna - w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań" wygrywa drużyna z największą liczbą zawodników na mecie w każdym biegu oraz marszu NW (biegi dzieci są również wliczane) - nagrodzimy 3 najliczniejsze drużyny.

W marszu Nordic Walking 5km prowadzona będzie klasyfikacja  Open (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn) oraz kategoriach wiekowych (3 pierwsze miejsca) kobiet K20 (13-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 lat i starsze) i mężczyzn M20 (13-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Konkurencja Marszu Nordic Walking odbędzie się zgodnie z przepisami Nordic Walking Poland - przestrzegania regulaminu będą pilnować sędziowie.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych biegu głównym 10km i marszu Nordic Walking 5km zostanie przeprowadzona jeśli zgłosi się minimum 100 zawodników w konkurencji. Kategoria wiekowa zostanie utworzona pod warunkiem zapisania w niej przynajmniej 3 zawodników, w przypadku mniejszej liczby zawodników dana kategoria zostanie połączona z młodszą.

Klasyfikacja zameldowanych mieszkańców Gminy Gołańcz 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn w biegu 10km, biegu 5km oraz marszu NW 5km.

Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja mieszkańców Gminy Gołańcz.

Zawodnicy do poszczególnych kategorii wiekowych zaliczani są na podstawie rocznika urodzenia.

 

X. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna może zostać zwrócona po pomniejszeniu kosztów przygotowania imprezy - prośbę należy wysłać na kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl - zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.

2. Reklamacje można złożyć wysyłając wiadomość na adres kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni.

3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

4. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 16 czerwca 2024 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 23 czerwca 2024). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

5. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 23 czerwca 2024.

X. ZASADY BEZPECZEŃSTWA

1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.

2. Bieg będzie odbywał się drogami asfaltowymi Gminy Gołańcz. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.

3. Start nastąpi z  terenu Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy o godz. 18:00. Limit czasu 90min. Po tym czasie wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.

4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.

5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.

6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd z którego będzie mógł skorzystać uczestnik biegu który zejdzie z trasy.

7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.

8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

XI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz www.bieg-golancz.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

10. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.

11. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej w przypadku zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

 

 

Projekt i wykonanie ITSpec.pl